Jadwal Kuliah

Berikut adalah Jadwal Perkuliahan di Fakultas Teknologi Pertanian UB

Jadwal Kuliah Semester Genap 2012/2013

THP – TEP EDAR GNP 2012

TIP EDAR GNP 2012

Jadwal Kuliah Semester Ganjil 2014/2015

TEP 2014 

THP 2014 

TIP 2014

Jadwal Kuliah Semester Ganjil 2015/2016

TEP GANJIL 2015

THP GANJIL 2015

TIP GANJIL 2015

Jadwal Kuliah Semester Ganjil 2016/2017

JADUAL KULIAH TIP GANJIL 2016

JADUAL KULIAH TEP GANJIL 2016

JADUAL KULIAH THP GANJIL 2016

Jadwal Kuliah Semester Genap 2016/2017

JADUAL KULIAH GENAP 2016-2017 – TEP

JADUAL KULIAH GENAP 2016-2017 – THP

JADUAL KULIAH GENAP 2016-2017 – TIP

Jadwal Kuliah Semester Ganjil 2017/2018

JADUAL KULIAH GANJIL 2017-2018 – TIP

JADUAL KULIAH GANJIL 2017-2018 – THP

JADUAL KULIAH GANJIL 2017-2018 – TEP

Jadwal Kuliah Dapat Dilihat pada http://175.45.187.98/SIJULIA/