Jadwal Kuliah

Berikut adalah Jadwal Perkuliahan di Fakultas Teknologi Pertanian UB

Jadwal Kuliah Semester Genap 2012/2013

THP – TEP EDAR GNP 2012

TIP EDAR GNP 2012

Jadwal Kuliah Semester Ganjil 2014/2015

TEP 2014 

THP 2014 

TIP 2014

Jadwal Kuliah Semester Ganjil 2015/2016

TEP GANJIL 2015

THP GANJIL 2015

TIP GANJIL 2015

Jadwal Kuliah Semester Ganjil 2016/2017

JADUAL KULIAH TIP GANJIL 2016

JADUAL KULIAH TEP GANJIL 2016

JADUAL KULIAH THP GANJIL 2016

Jadwal Kuliah Semester Genap 2016/2017

JADUAL KULIAH GENAP 2016-2017 – TEP

JADUAL KULIAH GENAP 2016-2017 – THP

JADUAL KULIAH GENAP 2016-2017 – TIP

Jadwal Kuliah Semester Ganjil 2017/2018

JADUAL KULIAH GANJIL 2017-2018 – TIP

JADUAL KULIAH GANJIL 2017-2018 – THP

JADUAL KULIAH GANJIL 2017-2018 – TEP

Jadwal Kuliah Periode Selanjutnya hingga 2020 dapat dilihat pada http://175.45.187.98/SIJULIA/

Jadual Kuliah Semester Antara 2020

JADUAL KULIAH ANTARA TIP 2020

JADUAL KULIAH ANTARA THP 2020

JADUAL KULIAH ANTARA TEP 2020

Jadual Kuliah Semester Genap  (Ramadhan) 2019/2020

JADUAL KULIAH GENAP (RAMADHAN) TIP 2019-2020

JADUAL KULIAH GENAP  (RAMADHAN) THP 2019-2020

JADUAL KULIAH GENAP (RAMADHAN) TEP 2019-2020

Jadwal Kuliah Semester Ganjil 2020/2021

JADWAL KULIAH TEP GANJIL TA. 2020-2021

JADWAL KULIAH THP GANJIL TA. 2020-2021

JADWAL KULIAH TIP GANJIL TA. 2020-2021

Jadwal Kuliah Semester Ganjil 2021/2022

JADWAL KULIAH  MK MPK

JADWAL KULIAH GANJIL  2021-2022 – TEP

JADWAL KULIAH GANJIL  2021-2022 – TIP

JADWAL KULIAH GANJIL 2021-2022 – THP

Jadwal Kuliah Semester Genap 2021/2022

JADWAL KULIAH TEP

JADWAL KULIAH THP

JADWAL KULIAH TIP

Jadwal Kuliah Semester Genap 2022/2023

JADWAL KULIAH TEP

JADWAL KULIAH TIP 

JADWAL KULIAH THP

Skip to content