Teknologi Industri Pertanian

Pimpinan Jurusan Teknologi Industri Pertanian

Ketua Jurusan

Dr. Sucipto, STP, MP

NIP. 19730602 199903 1 001

 

Sekretaris Jurusan

Dr. Siti Asmaul Mustaniroh, STP. MP

NIP. 19740608 199903 2 001

 

Bendahara Jurusan

Beauty S.D. Dewanti, ST, MT

NIK. 201304 831202 2 001

 

Ketua Program S1

Masud Efendi, STP.MP

NIP. 19800823 200501 1 003

 

Ketua Program S2

Irnia Nurika, STP, MP, Ph.D

NIP. 19740526 199903 2 001

 

Ketua Program S3

Dr. Ir. Wignyanto,MS

NIP. 19521102 198103 1 001

 

Ketua Unit Jaminan Mutu

Nur Lailatul Rahmah, S.Si., M.Si.

NIP. 19840522 201212 2 002

 

Ketua Laboratorium Manajemen Agroindustri

Dr. Panji Deoranto, STP, MP

NIP. 19681005 199512 1 001

 

Ketua Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem

Dr. Retno Astuti, STP, MT

NIP. 19700521 200212 2 001

 

Ketua Laboratorium Bioindustri

Dr.Ir. M. Hindun Pulungan, MS

NIP. 19560913 198601 2 001

 

Ketua Laboratorium Teknologi Agrokimia

Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS

NIP. 19590508 198303 1 004

 

Koordinator Administrasi

Firmansyah, SH

NIP. 19730808 200003 1 001

 

 

Website Jurusan Teknologi Industri Pertanian dapat dilihat di tip.ub.ac.id

id_IDIndonesian