Keteknikan Pertanian

Pimpinan Jurusan Keteknikan Pertanian

Ketua Jurusan

La Choviya Hawa, STP.MP. Ph.D

NIP. 19780307 200012 2 001

 

Sekretaris Jurusan

Evi Kurniati, STP. MT. Ph.D.

NIP. 19760415 199903 2 001

 

KPS S1 Keteknikan Pertanian

Dr. Ir. Mustofa Lutfi, MP.

NIP. 19691113 199802 1 002

 

KPS S1 Teknik Lingkungan

Fajri Anugroho, STP. M.Agr. Ph.D.

NIK. 731228 10 1 1 0328

 

KPS S1 Teknologi Bioproses

Yusuf Wibisono, STP.MSc. Ph.D.

NIP. 19800107 200212 1 003

 

KPS S2 Keteknikan Pertanian

Dr. Ir. Sandra Malin Sutan, MP

NIP. 19631231 199303 1 021

 

Ketua Unit Jaminan Mutu (UJM)

Retno Damayanti, STP.MP

NIK. 201304 760823 2 001

 

Website resmi Jurusan Keteknikan Pertanian dapat langsung di lihat di situs  www.tep.ub.ac.id

id_IDIndonesian