Keteknikan Pertanian

Pimpinan Jurusan Keteknikan Pertanian

Ketua Jurusan

La Choviya Hawa, STP.MP. Ph.D

NIP. 19780307 200012 2 001

 

Sekretaris Jurusan

Evi Kurniati, STP. MT. Ph.D.

NIP. 19760415 199903 2 001

 

KPS S1 Keteknikan Pertanian

La Choviya Hawa, STP.MP. Ph.D

NIP. 19780307 200012 2 001

 

KPS S1 Teknik Lingkungan

Dr.Ir. Alexander Tunggul Sutan Haji, MT

NIP. 19620814 198701 1 001

 

KPS S1 Teknologi Bioproses

Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA

NIP. 19610710 198601 1 001

 

KPS S2 Keteknikan Pertanian

Dr. Ir. Sandra Malin Sutan, MP

NIP. 19631231 199303 1 021

 

Ketua Unit Jaminan Mutu (UJM)

Fajri Anugroho, STP. M.Agr. Ph.D.

NIK. 731228 10 1 1 0328

 

Website resmi Jurusan Keteknikan Pertanian dapat langsung di lihat di situs  www.tep.ub.ac.id